Modranský pohár Ľudovíta Štúra 2024

Prihlášky

Tomáš Perička, +421 908 370 268, podujatia.skmodra@gmail.com

Poplatky treba uhradiť na účet Mbank SK84 8360 5207 0042 0588 7037. Ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. Prihlášku treba poslať najneskôr do 15.02.2024. Prihlášky budú akceptované po úhrade vkladu. Za prihlášky doručené po tomto termíne účtujeme poplatok +20. V prípade väčšieho počtu prihlásených, o zaradení hráča do turnaja rozhoduje deň úhrady.

Štartová listina s výsledkami

Propozície