exe: Slovakia Open 2024 Bratislava

14.09.2024

Ďalšie informácie a propozície nájdete na exe:slovakiaopen.

Prihlášky

Doručiť najneskôr do 06.09.2024 prostredníctvom vyplneného formulára. Prihlášky budú akceptované iba po úhrade vkladu štartovného. Za prihlášky doručené po tomto termíne si účtujeme príplatok 10€ k štartovnému.

Kontakt

V prípade otázok prosím využite kontakty nižšie:

Štartová listina s výsledkami

Poplatok za platbu cez PayPal hráč uhradí pred turnajom (pri prezentácií) priamo organizátorom.