LJ 2024

Štartová listina s výsledkami

Poplatok za platbu cez PayPal hráč uhradí pred turnajom (pri prezentácií) priamo organizátorom.

Prihlášky

Vyplnený formulár je potrebné zaslať najneskôr do 5.6.2024 alebo sa prihlásiť na mail:lj@slovakiachessopen.sk . Prihlášky budú akceptované po úhrade vkladu. Za prihlášky doručené po tomto termíne účtujeme poplatok +10 €. Po tomto termíne nevieme zaručiť ubytovanie v hoteli. Ubytovanie v hoteli Sorea Liptovský Ján bude rezervované až po uhradení turnajového vkladu s ubytovaním. V prípade väčšieho počtu prihlásených, o zaradení hráča do turnaja a rezervácií ubytovania rozhoduje deň úhrady vkladu. Pri platbe za viaceré osoby v prihláške uveďte menovitý rozpis. Vklad prosíme poukázať na Mbank SK84 8360 5207 0042 0588 7037, ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia v tvare RRRRMMDD a do poznámky mená účastníkov

Propozície