Pieštany 2024

Prihlášky

Doručiť najneskôr do 02.07.2024 prostredníctvom vyplneného
formulára
, ktoré budú akceptované iba po úhrade vkladu štartovného.

Za prihlášky doručené po tomto termíne si účtujeme príplatok 10 € k štartovnému. V prípade naplnenia kapacity prihlásených, o zaradení hráča do turnaja rozhoduje deň úhrady vkladu.

Vklad prosíme poukázať na dole uvedenú banku, ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia v tvare RRRRMMDD. Pri platbe za viaceré osoby do poznámky uveďte menovitý rozpis osôb.

Kontakt

V prípade otázok prosím využite kontakty nižšie:

Štartová listina s výsledkami

Poplatok za platbu cez PayPal hráč uhradí pred turnajom (pri prezentácií) priamo organizátorom.

Propozície